Nästan hälften kör för fort på 40-vägar

June 26th, 2015|

Nästan hälften kör för fort på 40-vägar !
Nationella hastighetsmätningar på kommunala gator 2014 genomförda på 23 orter visar på bristande respekt för hastighetsgränserna. Totalt 37 procent av den studerade trafiken körde för fort.
Ännu värre är det vid hastighetsbegränsningen 40 km/tim. Trots stor förekomst av gående och cyklister i trafikmiljön respekterar nästan hälften inte 40-skylten.

2009 fattades […]