Utbildningen berör alkohol, droger samt trötthet och riskbeteende. Riskutbildnigar 1-2 ska vara klara innan man skriver kunskapsprovet och genomför körprovet. Riskettan är giltig i 5 år.Syftet med utbildningen är att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, droger och trötthet kan påverka körförmågan. Eleven ska även bli medveten om vilka risker som förekommer och hur de ska kunna undvikas.För att uppfylla kurskraven måste du aktivt deltaga, vara närvarande hela tiden och redogöra för viss fakta. Uppfylls detta rapporteras ditt deltagande digitalt till Transportsstyrelsen direkt efter genomförd kurs.

Riskettan går ni hos oss varannan fredag kl. 14.00 till 17.30 (Ink. fika och rast) (med reservation för ändringar).

Pris: 600 kr/ person (Ink. fika)

OBS!

  • Man kan boka kursen via telefon eller mail (skriv namn, efternamn, person och telfonnummer för dom som ska komma till kursen). Vi har även drop in och ni kan betala på plats.
  • Betalning ska vara oss tillhanda senast 3 arbetsdagar innan kurstillfället.
  • Betalning görs på skolan eller på bankgironummer en vecka innan kursen: BG 190-9456 (Vid betalning till BG ska elevens namn och personnummer anges i meddelande).
  • Avbokning/ändring av kursen skall göras senast 3 arbetsdagar innan kurstillfället.
  • Full avgift tas ut vid för sen avbokning samt för utebliven kursdeltagare.
  • Tag med giltig legitimation för att vi ska veta att vi utbildar rätt person.
  • Vid eventuella frågor, kontakta oss gärna på tel 031- 208 202 eller 0765- 68 68 69.