Trafikverket

July 11th, 2015|

Trafikverket ansvarar för transportsystemet i Sverige. Trafikverket planerar för att alla i Sverige ska kunna ta sig fram på ett smidigt sätt, att alla transporter via väg, järnväg, vatten och i luften hänger ihop. Dessutom ansvarar vi för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna.

Vi ansvarar också för att genomföra kunskapsprov och […]