Vägverket varenda en statlig ineffektiv i Sverige tillsammans anor av 1841 . Myndigheten lades ner 31 mars 2010 , sam verksamheten togs kvar från Trafikverket . Vägverket ansvarade förut att infria riksdagens vägtransportpolitiska föresats av 1998 . Det allmän målet förut transportpolitiken varenda i enlighet me riksdagens fastställande 1998 att befästa en samhällsekonomiskt verkningsful och långsiktigt beprövad transportförsörjning förut medborgarna samt näringslivet i läka landsbygd .

Det här förtydligades i göka delmål :

Ett tillgängligt transportsystem
Bunt transportkvalitet
Förvissad trafik
Aptitlig omgivning
Framåt regional framsteg
Ett jämställt vägtransportsystem
Förutom det transportpolitiska målet styrde Sveriges parlament och Sveriges regering Vägverkets specialitet via budgettilldelning och årliga regleringsbrev .

Vägverkets mission såsom statlig väghållare varje att förestå det statliga vägnätet i Sverige som omfattade 98 300 km gata . Väghållningen utfördes av sju regionala enheter såsom fungerade såso självständiga väghållningsmyndigheter . Verksamheten inneha fordom omfattat Trafikregistret därtill körkortsutfärdning , skada dessa har överförts till Transportstyrelsen . Av och tillsammans 1993 och fram till nedläggningen den 1 april 2010 ansvarade Vägverket samt för trafiksäkerheten såsom genomfördes i enlighet tillsamman den av riksdagen 1997 beslutade Nollvisionen . Vägverkets ledning följde opp Vägverkets göromål tillsamman Nollvisionen genom Vägtrafikinspektionen .

Vägverket varenda även en av världens största färjeredare tillsammans förpliktels pro 37 statliga färjeleder . Verksamheten bedrevs i affärsenheten Vägverket båt .

Vägverket hade Sveriges största ordna stäv meteorologiska observationer , vvis .