a) Om återkallelsen av ditt körkort beror på att du till exempel kört mot rött ljus eller fortkörning kan Transportstyrelsen utfärda ett nytt körkort utan någon speciell prövning. Du får i så fall automatiskt en ansökningsblankett för nytt körkort (en så kallad grundhandling) hemskickad cirka en månad innan spärrtiden går ut.

b) Du måste ansöka om körkortstillstånd om ditt körkort har återkallats på grund av

  • rattfylleri
  • grov vårdslöshet i trafik
  • opålitlig i nykterhetshänseende
  • annat allvarligt brott än trafikbrott.

Du kan ansöka om körkortstillstånd när det återstår sex månader av spärrtiden. Körkortstillståndet kan beviljas tidigast två månader före spärrtidens slut. Du får då en ansökningsblankett (grundhandling) som du ska skicka till Transportstyrelsen som utfärdar ett nytt körkort.

För att Transportstyrelsen ska få utfärda ett körkort krävs att du är permanent bosatt i Sverige.

Spärrtiden är längre än ett år

Om spärrtiden är längre än ett år måste du göra ett nytt förarprov, det vill säga både kunskaps- och körprov, innan ett nytt körkort kan tillverkas.

För att få göra ett nytt förarprov måste du ha ett giltigt körkortstillstånd. Du kan ansöka om körkortstillstånd när det återstår sex månader av spärrtiden. Körkortstillståndet kan beviljas tidigast två månader före spärrtidens slut.

Du måste även ha en giltig riskutbildning innan förarprovet får genomföras.

För att Transportstyrelsen ska få utfärda ett körkort krävs att du är permanent bosatt i Sverige.

Fall 3 – Nytt körkort efter sjukdom

Du måste ansöka om körkortstillstånd om ditt körkort har återkallats på grund av

  • sjukdom eller skada
  • att du inte har lämnat in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov.

Körkortstillståndet måste beviljas av Transportstyrelsen. Du får då en ansökningsblankett (grundhandling) som du ska skicka till Transportstyrelsen som tillverkar ett nytt körkort.

För att Transportstyrelsen ska få utfärda ett körkort krävs att du är permanent bosatt i Sverige.

När är du behörig att köra igen?

Du får köra innan det nya körkortet har anlänt till dig, om grundhandlingen har kommit till oss och återkallelsetiden har löpt ut. Men då måste du ha med dig en identitetshandling, till exempel pass eller ID-kort. Observera att du får köra tidigast dagen efter att återkallelsetiden löpt ut.