Inom vår webbtjänst beställ prov kan ni såso privatperson beställ sam avboka kunskapsprov samt körprov . Kom bra rustad samt reservera ditt prov i läcker tidrym !

Reservera prov trafikverket körkort
I tjänsten reservera prov kan ni reservera och avboka test pro varenda körkortsbehörigheter , yrkeskunnande stäv trafiktillstånd pro omnibus och last samt yrkeskompetensbevis .

Hos Kundtjänst Förarprov , 0771171819 , bokar ni härnäst prov :

examination tillsammans automatväxlad Trafikverksbil* ,
examination tillsammans annan bil ännu Trafikverksbil
kunskapsprov tillsammans uttydare ( stä körkortsbehörigheter )
examination förut taxiförarlegitimation
kunskapsprov pro taxitrafiktillstånd sam lokförarbevis .
* När ni bokar epok förut körprov stä tillstån B ( personbil ) bokas medan en trafikverksbil . Ni kan eftersom ej beställa körprov för tillstånd B ifall ni skall handla provet i trafikskolans åkdon alternativt i originell motorfordon tillsammans dubbelkommando .

Ni loggar in i tjänsten tillsamman service av mobilt bank-ID alternativ ditt personnummer samt din personliga chiffer . Längtar ni koden kan ni rekvirera en pur .

Omprov förut tillstån B körkort kan ni enbart reservera när både kunskapsprovet samt körprovet befinner sig genomförda .

Boka Prov