Jag tänkte erbjuda min hjälp till den som inte vill bekosta för trafikjuristens yttranden, eller på annat sätt vill ha nämnd eller information över hur Transportstyrelsen fungerar. Till exempel på frågeställningar kan bestå; vem bestämmer på Transportstyrelsen när det kommer mot körkort och återkallelse av detta, vad ska jag anteckna i mitt yttrande för att få en månad kortare spärrtid, när är det lönt att nämna sig överhuvudtaget, hurså är Transportstyrelsen så utsträckning ifall att jag yttrar mej alls om det inte är någon idè, är Transportstyrelsens spärrtider alltid korrekta, bryr sig min handläggare (undersökare) om om mitt körkort blir återkallat alternativt inte, hurså infördes alkolås, varför delger inte Transportstyrelsen förelägganden.

Om denna tråd inte är legal så är det bara att tillbomma den, annars hjälper jag beredvilligt till. Varför vill jag assistera människor mot min egen uppdragsgivare? Det är helt enkelt för att jag inte sympatiserar med en del av det såsom förekommer på Transportstyrelsen, och inte har något personligt intresse av att människors körkort blir återkallade.
Varaktig nykterhet måste klara av verifieras mirakel:
Åtminston 6 månader om missbruk föreligger.
Minst 12 månader om beroende eller allvarligt missbruk föreligger.
Åtminston 24 månader om komplicerat beroende föreligger.